e-olymp
Məsələlər

Minimum metodu

Minimum metodu

Massiv seçmə üsulu ilə artma ardıcıllığına görə sıralanır. Sırasına görə birinci element yerini neçə dəfə dəyişdirir?

Giriş verilənləri

İlk sətir massivdəki elementlərin n (1n1000) sayını ehtiva edir. İkinci sətirdə massivin özü verilir. Massivin bütün elementlərinin müxtəlif olmasına və modulca 109-u aşmadığına zəmanət verilir.

Çıxış verilənləri

İlk elementin yerdəyişməsinin sayını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3
1 3 2 
Çıxış verilənləri #1
0
Giriş verilənləri #2
2
2 1
Çıxış verilənləri #2
1
Giriş verilənləri #3
4
4 1 5 3 
Çıxış verilənləri #3
3