e-olymp
Məsələlər

Qabarcıqlı sıralama

Qabarcıqlı sıralama

Verilmiş massivin artan ardıcıllıqda sıralanması üçün qabarcıqlı sıralama neçə yerdəyişmə edir.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə massivdəki elementlərin sayını ifadə edən n (1n1000) ədədi verilir. İkinci sətirdə massivin özü verilir. Massivin bütün elementlərinin müxtəlif olmasına və modulca 109-u aşmadığına zəmanət verilir.

Çıxış verilənləri

Qabarcıqlı sıralamada yerdəyişmələrin sayını ifadə edən yeganə ədədi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3
1 3 2
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
2
2 1
Çıxış verilənləri #2
1
Giriş verilənləri #3
4
4 1 5 3
Çıxış verilənləri #3
3