e-olymp
Məsələlər

Kitabxana metodu

Kitabxana metodu

Sadə yerləşdirməklə artan sıra ilə sıralama metodunun işini nümayiş etdirin. Bunun üçün ayrı-ayrı sətirlərdə verilmiş massivin hər bir yerləşdirmədən sonrakı vəziyyətini verin. Əgər massiv əvvəlcədən sıralı olarsa heç bir şey verməyin.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə massivin elementlərinin N (1N100) sayı verilir. İkinci sətirdə massivin özü: 109-u aşmayan natural ədədlər ardıcıllığı verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına (yerləşdirmələrin sayına görə) hər bir sətirdə N ədəd verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
Sample 1
2
2 1

Sample 2
4
2 1 5 3
Çıxış verilənləri
Sample 1
1 2

Sample 2
1 2 5 3
1 2 3 5