e-olymp
Məsələlər

Polindrom

Polindrom

S sətri verilir. Bu sətirdə ən uzun polindrom olan alt sətri tapmaq tələb olunur.

Giriş verilənləri

Giriş faylında böyük hərflər ehtiva edən S (1 ≤ |S| ≤ 1000) sətri verilir.

Çıxış verilənləri

Polindrom-alt sətri vermək tələb olunur. Cavab bir neçə variant olarsa, onda S sətrində daha əvvəl gələn polindrom-altsətri verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
ABAC
Çıxış verilənləri #1
ABA
Giriş verilənləri #2
ABBCB
Çıxış verilənləri #2
BCB