e-olymp

Hasil

Petya və Vasya “Vurma” mövzusunda attestasiyaya hazırlaşırdılar. Petya A-dan B-yədək bütün natural ədədlərin hasilini fikirləşir, Vasya isə ilk və sonuncu ədədləri tapmağa cəhd edirdi. AB ədədlərinin qiymətini tapmaqda Vasyaya kömək edin. Əgər həll bir neçədirsə, onda çıxışa A-sı ən kiçik olanını verin.

Giriş verilənləri

Bir ədəd - ədədlərin hasili (1 < A ≤ B ≤ 10000).

Çıxış verilənləri

Bir sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki ədəd: AB.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
60
Çıxış verilənləri #1
3 5