e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Двоичные числа

Двоичные числа

Для заданного положительного целого числа n, распечатать позиции всех 1 в двоичном его представлении. Позиция младшего бита имеет номер 0.

Позиции 1 в двоичном представлении числа 13 - это 0, 2, 3.

Напишите программу, которая для каждого набора данных:

  • читает натуральное число n,
  • вычисляет позиции 1 в двоичном представлении n,
  • выводит результат.

Входные данные

В первой строке входного файла содержится одно натуральное число d, указывающее количество наборов входных данных, 1d10. Входные данные заданы ниже.

Каждый набор данных состоит ровно из одной строки, содержащей ровно одно целое число n, 0n106.

Выходные данные

Вывод должен состоять ровно из d строк - по одной строке для каждого набора входных данных.

Строка i, 1id, должна содержать возрастающую последовательность целых чисел, разделенных одним пробелом - позиции 1 в двоичном представлении i-го числа, полученного во входных данных.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1
13
Çıxış verilənləri #1
0 2 3
Mənbə II этап Всеукраинской олимпиады школьников 2012-2013, г. Бердичев