e-olymp
Məsələlər

İntervaldakı tam ədədlərin cəmi

İntervaldakı tam ədədlərin cəmi

a-dan b­-ə qədər intervalda bütün tam ədədlərin cəmini hesablayın.

Giriş verilənləri

Modulca 109-ı aşmayan iki аb tam ədədləri.

Çıxış verilənləri

Məsələnin cavabı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 5
Çıxış verilənləri #1
14