e-olymp
Məsələlər

Palindromluq dərəcəsi

Palindromluq dərəcəsi

prb29

m natural ədədi verilmişdir. Əgər həmin ədəd palindrom deyilsə, onun rəqəmlərini əks sırada yazırıq və verilən ədədlə toplayırıq. Bu prosesi palindrom ədəd alınana qədər davam etdirirk. İcra edilən əməliyyatların sayını verilmiş ədədin palindromluq dərəcəsi adlandıracağıq.

Verilmiş m ədədinin palindromluq dərəcəsini tapın.

Giriş verilənləri

Yeganə bir m ədədi (0 < m < 10000).

Çıxış verilənləri

Yeganə bir ədəd - palindromluq dərəcəsi.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
865
Çıxış verilənləri #1
2