e-olymp

Çevrə

prb295r radiuslu çevrənin daxilində neçə tamqiymətli koordinatları olan nöqtə var? Çevrə üzərində olan nöqtə də onun daxilində sayılır. Çevrənin mərkəzi tamqiymətli koordinatlarda yerləşir.

Giriş verilənləri

Çevrənin tamqiymətli r (r15000) radiusu.

Çıxış verilənləri

Cari nöqtələrin sayını verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
13