e-olymp
Məsələlər

Kibrit çöplərindən düzəldilmiş model

Kibrit çöplərindən düzəldilmiş model

prb3

Professor Samodelkin hər kiçik kubun tilləri üçün kibrit çöplərindən istifadə etməklə böyük kub modeli hazırlamağı qərara aldı. Hər kiçik kubun tilinin uzunluğu bir kibrit çöpünün uzunluğuna bərabərdir.

Üç kiçik kubdan ibarət model üçün o, 28 kibrit çöpündən istifadə etdi.

N kiçik kubdan ibarət modeli qurmaq üçün Samodelkinə ən azı nə qədər kibrit çöpü lazımdır?

Məsələdəki bütün ədədlər 2·109-u aşmır.

Giriş verilənləri

Bir N ədədi - kiçik kubların sayı.

Çıxış verilənləri

Bir ədəd - kibrit çöplərinin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
28
Müəllif Жуковский С. С.
Mənbə Житомирская областная олимпиада