e-olymp
Məsələlər

Турнир

Göndərilmiş həllər: 3501
Hesablanmış həllər: 1202
Həll təqdim etmiş istifadəçilərin sayı: 1275
Məsələni həll edən istifadəçilərin sayı: 1044
Mürəkkəblik: 18%
Məsələnin mürəkkəbliyi onu doğru həll edən istifadəcilərin sayının bu məsələnin həllini göndərənlərin sayına olan nisbət ilə təyin edilir.