e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Atlantida

Atlantida

Əfsanəvi Atlantida adasını təsvir edən bir neçə qədimroma mətinləri mövcuddur. Bu mətnlərdən bəzilərində adanın bəzi hissələrinin xəritələri də verilib. Lakin, təəssüf ki, bu xəritələr Atlantidanın müxtəlif bölgələrini təsvir edirlər. Sizin dostunuz Bill mövcud xəritələr əsasında adanın ümumi sahəsini bilməlidir. Bu kəmiyyəti hesablayan proqram tərtib edin.

Giriş verilənləri

Bir neçə test ehtiva edir. Hər bir test xəritələrin n (1n100) sayını ifadə edən sətirlə başlayır. Hər bir növbəti sətirdə dört x1, y1, x2, y2 (0x1 < x2100000, 0y1 < y2100000) ədədləri verilir, tam olması vacib deyil. (x1, y1) və (x2, y2) qiymətləri xəritənin uyğun olaraq sol aşağı və sağ yuxarı koordinatlarını ifadə edir.

Sonuncu sətirdə bir ədəd 0 verilir və emal edilmir.

Çıxış verilənləri

Hər bir testin ilk sətri növbəti şəkildədir: "**Test case #k**", burada k - testin nömrəsidir (1-dən başlayır). İkinci sətir növbəti şəkildədir: "**Total explored area: a**", burada a - tədqiq olunan sahənin sahəsidir (yəni məsələnin şərtində verilmiş düzbucaqlıların ümumi sahəsidir). Sahəni onluq nöqtədən sonra iki işarə ilə verməli.

Hər testdən sonra boş sətir buraxmaq lazımdır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
10 10 20 20
15 15 25 25.5
2
1 1 5 5
3 3 6 6
0
Çıxış verilənləri #1
Test case #1
Total explored area: 180.00

Test case #2
Total explored area: 21.00