e-olymp
Məsələlər

Kibrit çöplərindən üçbucaq

Kibrit çöplərindən üçbucaq

prb35

“Kibrit çöplərindən model” məsələsindən Sizə tanış olan professor Samodelkin yenidən öz əqli qabiliyyətini göstərmək qərarına gəldi. O, kibrit çöplərindən üçbucaqlar düzəltməyə başladı.

Hər tərəfi bir kibrit çöpü olmaqla n üçbucağı düzəltmək üçün Samodelkinə minimum neçə kibrit çöpü lazımdır?

Giriş verilənləri

Bir n (n < 2*109) ədədi.

Çıxış verilənləri

Bir ədəd -kibrit çöplərinin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
2
Çıxış verilənləri #1
5