e-olymp
Məsələlər

Boya görə sıralama

Boya görə sıralama

prb3607

Olimpiadanın təntənəli açılışında və eləcə də bağlanışında hər ölkənin idmançıları öz ölkələri üçün eyni olimpiada kostyumları geyinmişdilər. Təbii olaraq, bir çox ölkələr üçün bu qədər çoxlu sayda idmançı, məşqçi və xidməti heyət üçün olimpiada nümayiş formasının tikilməsi prosesinin özü çox məsuliyyətli və vacib məsələ idi və buna görə də uyğun ölçüdə forma tikmək üçün hər bir nümayəndə üzvünün ölçüsünü bilmək lazım idi. Nümayiş formasının tikilməsi ilə məşğul olacaq firmaların bir az bəxti gətirdi, belə ki, məlumdur ki, heç bir nümayəndə heyəti üzvünün boyu metryarımdan kiçik, iki metr yarımdan böyük deyildir.

Sizin sərəncamınızda uyğun idman növünə görə nümayəndə heyətinin hər bir üzvünün boyunun qeyd olunduğu verilənlər bazası var. Sizin vəzifəniz növbəti sorğuya cəld cavab verməkdən ibarətdir: Nümayəndə heyətinin üzvlərindən neçə nəfərin boyu A-dan B-yə hədd ölçüsündədir?

Giriş verilənləri

Hər bir sorğunun birinci sətrində uyğun nümayəndə heyətinin üzvlərinin sayını ehtiva edən yeganə n (1n20000) ədədi verilir. Sorğunun ikinci sətri nümayəndə heyətinin uyğun üzvlərinin boşluqla ayrılmış santimetr ilə verilmiş boyunu ifadə edən n sayda tam ədədi ehtiva edir. Boyu ifadə edən verilənlər nizamlanmamışdır, belə ki, verilənlər bazasına son anda daxil edilmişdir və buna görə də emal edilməmişdir. Sorğunun üçüncü sətri sorğunun özünü ehtiva edir: 2 ədəd - firma-istehsalçını maraqlandıran boy intervalının aşağı və yuxarı sərhəddi. Sorğular faylın sonuna qədər davam edir.

Çıxış verilənləri

Hər bir sorğu üçün ayrı sətirdə onun cavabını verin.

Zaman məhdudiyyəti 3 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri
7
153 168 155 167 155 167 155
165 170
6
189 191 169 190 192 191
165 172
Çıxış verilənləri
3
1
Mənbə II Открытая Дистанционная Олимпиада 2012-2013 им. В.Л.Дидковского