e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Куча ли?

Куча ли?

Структуру данных Куча можно реализовать на основе массива.

Для этого должно выполняться основное свойство кучи, которое заключается в следующем. Для каждого i (1in) выполняются следующие условия:

  • Если 2in, то aia2i
  • Если 2i + 1n, то aia2i+1

Дан массив целых чисел. Определите является ли он кучей.

Входные данные

Первая строка содержит целое число n (1n105). Вторая строка содержит n целых чисел, не превосходящих по модулю 2 * 109.

Выходные данные

Выведите "YES", если массив является кучей и "NO" в противном случае.

prb3737.gif

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
3 10 5 12 11 6 7
Çıxış verilənləri #1
YES