e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Куча ли?

Куча ли?

Структуру данных Heap можно реализовать на основе массива.

Для этого должно выполняться основное свойство Heapa, которое заключается в следующем. Для каждого i (1in) выполняются следующие условия:

  • Если 2in, то aia2i
  • Если 2i + 1n, то aia2i+1

Дан массив целых чисел. Определите является ли он Heapом.

Входные данные

Первая строка содержит целое число n (1n105). Вторая строка содержит n целых чисел, не превосходящих по модулю 2·109.

Выходные данные

Выведите "YES", если массив является Heapом и "NO" в противном случае.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
89656
-999985067 -999973389 -999901720 -999824388 -999927808 -999619842 -999867299 -999753770 -999734312 -999863984 -999537843 -998667069 -999434202 -999814166 -999818890 -999698485 -999734503 -998966337 -999195731 -999855904 -999589028 -999441809 -999149448 -998531036 -998155293 -998704535 -999152619 -999008122 -998351652 -999498460 -999799474 -997531888 -999663151 -999037955 -998771371 -998833439 -998243660 -998426462 -998605706 -999365187 -998762608 -999347009 -999289540 -997194072 -999033149 -999109939 -998370982 -998093117 -997207454 -997072134 -996620661 -998073780 -998618717 -998995713 -998376788 -998450094 -998667310 -998102284 -996552156 -999358563 -998311636 -997543022 -999042186 -996425481 -997014054 -999557398 -999453881 -996441345 -998205275 -995933200 -997725588 -996007972 -998333966 -997092105 -996601837 -997528911 -996477272 -997404892 -997383257 -998493907 -999362495 -997165116 -998526367 -998711189 -998059161 -998151708 -999059284 -993176548 -995062782 -998638748 -996
...
Çıxış verilənləri #1
YES