e-olymp
Məsələlər

Sponsorun pulları

Sponsorun pulları

Sponsorunun hər birinə S manat sərf etdiyi iki turnirdən sonra yeni sponsor dedi: ”Mən əvvəlki iki turnirə bir yerdə sərf ediləndən artıq vəsait ayırıram”. Eyni sözü hər sonrakı sponsor da dedi.

Birinci sponsorun ayırdığı S məbləği, növbəti turnirin N nömrəsini və sponsorun bankdakı hesabında olan B məbləğini bilərək hansı ən çox vəsaitin sponsorun hesabında qala biləcəyini və ya ona prizləri almaq üçün nə qədər borc götürmək lazım gəldiyini müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə üç S, N, B ( S ≤ 1000, 0 < N ≤ 1000, B ≤ 10300 ) ədədləri yerləşir.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd-sponsorun hesabında qalan və ya onun borc götürəcəyi məbləğ.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4 20
Çıxış verilənləri #1
9
Müəllif Анатолий Присяжнюк