e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin

Tam qraf

İstiqamətlənməmiş qraf o zaman tam sayılır ki, onun istənilən müxtəlif iki təpəsi heç olmasa bir til ilə əlaqələndirilmiş olsun. Qrafın verilmiş tillər siyahısına görə onun tam olmasını yoxlayın.

Giriş verilənləri

Proqramda girişə nm ədədləri verilir, burada n (1n100) təpələrin sayını, m (1m10000) isə tillərin sayını ifadə edir. Sonra m sayda ədədlər cütlüyü - qrafın tilləri verilir.

Çıxış verilənləri

Qraf tamdırsa YES, əks halda NO verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 3
1 2
1 3
2 3
Çıxış verilənləri #1
YES