e-olymp

Bağa

n × m ölçülü düzbucaqlı cədvəlin sol yuxarı küncündə Bağa yerləşir. Cədvəlin hər bir xanasına bir neçə turşu tökülmüşdür. Bağa sağa və ya aşağı hərəkət edə bilər, bu zaman Bağanın marşrutu cədvəlin sağ aşağı küncündə tamamlanır.

Hər millilitr turşu bağaya müəyyən qədər ziyan verir. Bağanın gəzintidən sonra görəcəyi zərərin minimal qiymətini tapın.

Giriş verilənləri

Giriş verilənlərinin birinci sətrində cədvəlin ölçüləri - qiyməti 1000-i aşmayan iki nm natural ədədləri verilir. Sonra hər biri boşluqla ayrılmış m ədədi ehtiva edən sətirlər – (hər bir xanadakı turşuların sayını ifadə edən cədvəl) verilir.

Çıxış verilənləri

Proqram bağanın marşrutunun sonunda görəcəyi ziyanın minimal qiymətini verməlidir.

prb4018.gif

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4
5 9 4 3
3 1 6 9
8 6 8 12
Çıxış verilənləri #1
35
Giriş verilənləri #2
1 1
1
Çıxış verilənləri #2
1