e-olymp
Məsələlər

Merin komandası

Merin komandası

Seçkilərdə qələbəni təmin etmək üçün mer qərara aldı ki, hər birinin digərləri arasından dostları olan öz tanışlarından ibarət komandasını yaratsın.

Merin bütün N sayda tanışları arasında qarşılıqlı münasibətləri bilərək, onun ən çox M sayda komandasını yaradın. Bir neçə həll olarsa, onlardan yalnız birini verin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə merin tanışlarının sayını ifadə edən yeganə N (N < 50) tam ədədi verilir. İkinci sətirdə dostluq münasibətində olan cütlərin K sayı verilir. Növbəti K sətirdə boşluqla ayrılmış dostların nömrəsini ifadə edən ədədlər cütlüyü verilir.

Çıxış verilənləri

İlk sətirdə merin komandasının ən böyük tərkibini ifadə edən tam ədəd. İkinci sətirdə merin komandasının üzvlərinin nömrəsi artan ardıcıllıqda verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
5
6
1 2
2 3
1 3
4 5
1 5
3 4
Çıxış verilənləri
3
1 2 3