e-olymp
Məsələlər

Yaşıl ləkə

Yaşıl ləkə

prb42

Üçbucaq formasında olan iki projektor divarda iki ləkə təşkil edir – biri mavi, digəri isə sarı rəngdə. İki ləkənin kəsişməsindən alınan yaşıl ləkəni və formasını (təpə nöqtələrinin sayını) təyin etməli

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə bir ləkənin koordinatları: X11, Y11, X12, Y12, X13, Y13, ikinci sətirdə isə ikinci ləkənin koordinatları verilir X21, Y21, X22, Y22, X23, Y23. Məlumdur ki, -100 <= X i, Y i <= 100

Çıxış verilənləri

Bir sətirdə 2 ədəd: yaşıl ləkənin təpə nöqtələrinin sayı və boşluqdan sonra onun sahəsi (vergüldən sonra iki işarə olmaqla) verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
2 2 2 6 8 4
5 4 11 6 11 2
Çıxış verilənləri
4 1.50
Müəllif Анатолий Присяжнюк