e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin

Yo-Yo

Yo-yo oyuncağı - üzərinə sap sarınmış tağalaqdan ibarətdir. Əgər sapın ucundan tutaraq tağalağı aşağıya buraxsaq, onda o, əvvəlcə fırlana-fırlana aşağı düşəcək, sonra isə ətalət üzrə yuxarı qayıdacaq. Lakin, bu zaman qayıtma məsafəsi enmə məsafəsindən k dəfə kiçik olacaqdır. Bu minvalla, qayıtma məsafəsi 1-i aşmayanda onu dayanmış hesab edəcəyik.

prb421

Sapın l uzunluğu və k əmsalına əsasən, dayanana qədər tağalağın neçə dəfə qalxdığını hesablayan proqram yazın. Məsələn, l = 17k = 2 olarsa tağalağın qayıtma məsafələri 8.5, 4.25, 2.125, 1.0625 olacaq və sonra o dayanacaqdır. Demək qalxma sayı 4 olacaqdır.

Giriş verilənləri

İki tam ədəd l (1l109) və k (2k100).

Çıxış veril ənləri

Çıxışa qalxma sayını göstərən bir ədəd verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
17 2
Çıxış verilənləri #1
4