e-olymp
Məsələlər

Olimpiada iştirakçılarının sayı

Olimpiada iştirakçılarının sayı

Məlum olduğu kimi, qədim yunan alimi Pifaqor, onun neçə şagirdi var, sualına belə cavab verir: “Şagirdlərimin yarısı riyaziyyatı öyrənir, dörddə biri təbiəti öyrənir, yeddidə biri vaxtını susub düşünməklə keçirir, qalan hissəsi isə 3 qızdır”.

Olimpiadanın məsul katibi, “İnformatika üzrə olimpiadada neçə nəfər iştirakçı qeydiyyatdan keçib?” sualına Pifaqorsayağı belə cavab verir: “İştirakçıların k-cı hissəsi birinci məsələni həll etməyə başlayıb, m-ci hissəsi – ikincini, n-ci hissəsi isə üçüncü məsələni həll etməyə başlayıb. Eyni zamanda bu vaxt d sayda iştirakçı ”Nədən başlamalı?” problemini həll edir. Sizin vəzifəniz olimpiada iştirakçılarının s sayını müəyyənləşdirmək və ya məsul katib səhv edibsə , çıxışa -1 verməkdir.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla k, n, m, d (1k, n, m, d1000) ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa olimpiada iştirakçılarının s sayını və ya katib öz məlumatında səhv edibsə, -1 verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2 4 7 3
Çıxış verilənləri #1
28
Müəllif Присяжнюк А.В.