e-olymp

Birlər

Riyazi ifadədə yalnız 1 ədədindən, toplama, vurma operatorlarından və mötərizələrdən istifadə etmək olar. Verilmiş n ədədini əldə etmək üçün minimal sayda nə qədər 1-dən istifadə etmək lazımdır?

Giriş verilənləri

n ədədi (1n5000).

Çıxış verilənləri

Birlərin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
7
Çıxış verilənləri #1
6

Şərh: (1 + 1 + 1) * (1 + 1) + 1 = 7