e-olymp

Yanacaq

prb45

Nasosla yanacaq vurulması üçün eynigüclü N qazanxana M borudan ibarət boru kəməri sistemi ilə birləşdirilmişdir. Səhr saat 9:00-da məlum oldu ki, qazanxanalardakı faktiki yanacaq ehtiyatı A[k] ton (k = 1..N), qazanxanalardan birində normadan B ton az, qalanlarında isə ya kifayət qədərdir, ya da artıqdır.

Qazanxanalardakı ümumi yanacaq ehtiyatı vəziyyəti düzəltməyə imkan verir. Hər vaxt N nasosdan 0 və ya 2-si işləyə bilər(qonşu qazanxanalarda, yanacağı vuran və qəbul edən nasoslar ), bu zaman bir ton yanacağın 1 km-ə vurulması C dəqiqə vaxt aparır.

Hansı ən qısa T müddətdən sonra bu iş yerinə yetiriləcək.

Giriş verilənləri:

Birinci sətirdə N, M, B, C kimi 4 ədəd verilir. İkinci sətirdə A[1..N] massiv elementlərinin qiymətləri verilir. Daha sonra M sayda sətir - qazanxana cütlüklərinin nömrələri və onlar arasında boruların uzunluğu gəlir. Bütün verilənlər 50-ni aşmayan tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri:

Çıxışa yeganə ədəd-axtarılan vaxt verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #10
5  5  4  6 
5 4 8 1 6
1 2 3
2 3 5
2 4 2
3 4 6
3 5 4
Çıxış verilənləri #10
102