e-olymp
Məsələlər

Parçalar

Parçalar

L uzunluqlu parçadan ən çox sayda elə hissələr kəsin ki, uzunluqları natural ədədlər olsun və onlardan heç bir üçbucaq düzəltmək mümkün olmasın.

Giriş verilənləri

Parçanın L uzunluğu ( 4 <= L <= 2000000000).

Çıxış verilənləri

Hissələrin axtarılan sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
6
Çıxış verilənləri #1
3