e-olymp
Məsələlər

Üçbucaqlardan parket

Üçbucaqlardan parket

prb47

Ölçüləri MN olan (əvvəl üfüqi, sonra isə şaquli) düzbucaqlı şəklində otağa üçbucaq plitkalar(parket taxtası) döşənmiş və onlar şəkildə göstərilən kimi nömrələnmişdir.

Bir addımla bir parket taxtasının yerini yalnız ortaq tərəf vasitəsilə digəri ilə dəyişdirmək olar. A parket taxtasının B parket taxtası ilə yerini dəyişmək üçün lazım olan ən az miqdarda addımların sayını tapın.

Giriş verilənləri:

Giriş faylının birinci sətrində aralarında boşluq işarəsi olmaqla M, N (1 ≤ M, N ≤ 100) ədədləri, ikinci sətirdə isə A, B parket taxtalarının nömrələri verilir.

Çıxış verilənləri:

Axtarılan addımların sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
5 4
25 38
Çıxış verilənləri #1
5
Müəllif Анатолий Присяжнюк