e-olymp

İlgək

Verilmiş qonşuluq matrisinə görə istiqamətlənməmiş qrafın ilgəyinin olmasını təyin edin.

Giriş verilənləri

Giriş fayının ilk sətrində n (1n100) ədədi verilir. Sonra qonşuluq matrisini əks etdirən hər birində n element olan n sətir verilir.

Çıxış verilənləri

Qrafda ilkək varsa, "YES", əks halda "NO" verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Çıxış verilənləri #1
NO
Giriş verilənləri #2
3
0 1 0
1 1 1
0 1 0
Çıxış verilənləri #2
YES