e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Tillər siyahısından qonşuluq matrisinə

Tillər siyahısından qonşuluq matrisinə

Sadə istiqamətlənməmiş qraf tillər siyahısı ilə verilmişdirş.

Onun təsvirini qonşuluq matrisi ilə verin.

Giriş verilənləri

Giriş faylının ilk sətrində iki tam ədəd n (1n100) - təpələrin sayı və m (1mn · (n - 1) / 2) - tillərin sayı verilir. Sonra m sayda sətirdə hər biri qrafın tilini ifadə edən m sayda cüt ədəd verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylına qonşuluq matrisini verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 3
1 2
2 3
1 3
Çıxış verilənləri #1
0 1 1
1 0 1
1 1 0