e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Nöqtənin intervala daxil olması

Nöqtənin intervala daxil olması

C nöqtəsinin AB nöqtələrinin təşkil etdiyi düzxəttə, şüaya və parçaya aid olmasını təyin edin.

Giriş verilənləri

Giriş faylının ilk sətrində C nöqtəsinin koordinatlarını ifadə edən iki tam ədəd verilir. Növbəti iki sətirdə eyni formatda AB (AB) nöqtələrinın koordinatları verilir. Giriş faylındakı bütün ədədlər modulca 10000-i aşmır.

Çıxış verilənləri

Əgər C nöqtəsi AB düzxətdində yerləşirsə, YES verməli, əks halda NO verməli. İkinci və üçüncü sətirlərdə AB şüası (A - başlanğıc şüadır) və AB-parçasına uyğun cavabları verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1 6
3 7
5 8
Çıxış verilənləri #1
YES
NO
NO