e-olymp
Məsələlər

Qırmızı və mavi kvadratlar

Qırmızı və mavi kvadratlar

prb48

Petya və Vasya "Fiqurların perimetri və sahəsi" mövzusunda yoxlama yazı işinə hazırlaşırdılar. Petya damalı vərəqin bəzi damalarını mavi boya ilə rəngləməklə həndəsi fiqur çəkir, Vasya isə alınan fiqurun perimetrini hesablayır və qırmızı boya ilə maksimum sayda kvadratları elə çəkir ki, yeni yaranan fiqurun perimetri əvvəlki kimi qalsın.

Mavi boyanmış kvadratların verilmiş koordinatlarına görə yeni yaranan fiqurun perimetrinin dəyişməməklə qırmızı rənglə çəkiləcək maksimum sayda kvadratların sayını tapan proqramı yazın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə mavi kvadratların sayı olan n (0 < n < 40404) ədədi yerləşir. Sonra hər birində iki ədəd - mavi kvadratların sol aşağı gücünün x, y (-101x, y101) koordinatları olan n sətir gəlir.

Hər bir mavi kvadrat heç olmasa bir mavi kvadratla ən azı bir ortaq nöqtəyə malikdir. Mavi kvadratlardan yaranmış fiqur əlaqəlidir.

Çıxış verilənləri

Bir ədəd-qırmızı kvadratların sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
1 2
2 1
3 1
Çıxış verilənləri #1
3