e-olymp
Məsələlər

Bərabərtərəfli üçbucaq

Bərabərtərəfli üçbucaq

Bərabərtərəfli üçbucağın perimetr və sahəsini hesablayın.

Giriş verilənləri

Yeganə tam ədəd - bərabər tərəfli üçbucağın tərəfinin n (1n1000) uzunluğu.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə bərabərtərəfli üçbucağın perimetrini və sahəsini onluq nöqtədən sonra 4 işarə dəqiqliyi ilə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
9.0000 3.8971
Giriş verilənləri #2
8
Çıxış verilənləri #2
24.0000 27.7128