e-olymp
Məsələlər

Sürətli sıralama

Sürətli sıralama

Xoar sürətli sıralama alqoritmindən istifadə edərək verilmiş ardıcıllığı sıralayın.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə 100000-dən çox olmayan tam ədədlər verilir.

Çıxış verilənləri

Ədədlər ardıcıllığını artan sıra ilə verin. Ədədləri öz aralarında boşluqla ayırın.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4 1 4 8 6 6 5
Çıxış verilənləri #1
1 4 4 5 6 6 8