e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Замена

Замена

Дана последовательность натуральных чисел из n элементов, требуется каждый элемент заменить на ближайший следующий за ним (то есть с большим индексом) элемент, который строго больше его по значению. Если большего элемента после данного нет, следует заменить данный элемент на ноль.

Входные данные

Первая строка содержит число элементов n (1n105). Вторая строка содержит n натуральных чисел ai (ai109) - значения элементов последовательности.

Выходные данные

Выведите искомую последовательность, разделяя соседние элементы одним пробелом.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
6
1 2 3 1 1 5
Çıxış verilənləri #1
2 3 5 5 5 0
Giriş verilənləri #2
5
1 2 3 4 5
Çıxış verilənləri #2
2 3 4 5 0
Mənbə 2005 Petrozavodsk,SPb ETU Contest, Thursday, August 25