e-olymp
Məsələlər

Çoxbilmiş pişik

Çoxbilmiş pişik

prb49

Evdən gedərkən şair, pişiyi L uzunluğunda zəncirlə ağaca bağladı və N balıq qoydu. Bütün balıqların baş və quyruqlarının koordinatlarını bilərək hesablayın görək, əgər pişik sutkada K-dan az balıq yeyərsə, o neçə sutkaya aclıq hiss edəcək. O balığı o zaman yeyə bilər ki, onun hər hansı bir nöqtəsinə toxuna bilsin. Ağacın koordinatları (0, 0)-dır.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə L, N, K verilir. Sonra N sətir: hər bir balığın başının koordinatları (X1i, Y1i) və quyruğunun koordinatları (X2i, Y2i). Bütün giriş verilənləri modulca 100-dən böyük olmayan tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Pişikdə aclıq hissinin oyanacağı günlərin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 122.17 MiB
Giriş verilənləri #1
4 4 2
1 1 -1 3
2 2 4 2
-3 -4 -3 4
1 -5 4 -4
Çıxış verilənləri #1
2
Müəllif Присяжнюк А.В