e-olymp
Məsələlər

İki vuruq

İki vuruq

Hansı ən kiçik n ədədini k (1k50) sayda üsulla n = a · b şəklində iki vuruğun hasili kimi göstərmək olar? a · bb · a hasilləri eyni üsul sayılır, bütün ədədlər naturaldır.

Giriş verilənləri

Bir ədəd - k-nın qiyməti

Çıxış verilənləri

Bir ədəd - n-in qiyməti

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
2
Çıxış verilənləri #2
4