e-olymp
Məsələlər

Bölünmüş ədəd

Bölünmüş ədəd

Vasili kağız zolağında d-yə tam bölünün ədəd yazır.Onun kiçik qardaşı Dmitri həmin kağız zolağı kəsərək ədədi k hissəyə ayırır. Vasili yazılmış ədədi bərpa etmək istəyir, lakin problemlə üzləşir. O, yalnız d-ni xatırlayır, d-yə tam bölünən ədədi isə hissələri bir neçə üsulla bitişdirib almaq olar.

Vasili ilkin ədədi düzəltmək üçün bütün hissələrdən istifadə edərsə, d-yə tam bölünən neçə ədəd düzəldə bilər?

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə iki dk (1k < 9, 1d100) ədədləri yazılmışdır. Sonrakı k sətrin hər birində ədədin hissələri yerləşir. Bölünmüş hissələrdəki ədədlərdə rəqəmlərin sayı 10-u aşmır.

Çıxış verilənləri

Müxtəlif ədədlərin sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 3
13
85
45
Çıxış verilənləri #1
4