e-olymp
Məsələlər

Tillərin sayını təyin etmək

Tillərin sayını təyin etmək

İstiqamətlənmiş qraf qonşuluq matrisi ilə verilib. Qrafdakı tillərin sayını tapın.

Giriş verilənləri

Giriş faylı qrafın təpələrinin sayını ifadə edən n (1n100) ədədini, sonra isə elemntlərinin hər biri 0 və ya 1 olan əlaqəlilik matrisini ehtiva edir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş qrafın tillərinin sayını verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
0 1 1
1 0 1
0 1 1
Çıxış verilənləri #1
6