e-olymp
Məsələlər

Anfissa üçün pendir

Anfissa üçün pendir

prb52

2008-ci ilin simvolu olan Anfissa üçün süfrə açarkən aşpaz pendiri həmişə tiyəsi A tərəfli kvadrat və hündürlüyü B olan xüsusi bıçaqla kəsirdi.

Lakin Anfissa həmin delikates pendir parçasını, ilin qadınına layiq iki hissəyə bölməyi xoşlayırdı. Bunun üçün O, pendiri, kvadrat üzü aşağı olmaqla masa üzərinə şaquli qoyur və bucağın tiyəsini kvadratın diaqonalı boyunca tutaraq kəsirdi. Lakin bu zaman tiyə oturacaq müstəvisi ilə Zo ikiüzlü bucağı əmələ gətirdiyi üçün pendir tam yarıya bölünmürdü.

Anfissanın əmələ gətirdiyi kəsiyin sahəsini tapın.

Giriş verilənləri

90-ı aşmayan А, B, Z tam ədədləri

Çıxış verilənləri

Vergüldən sonra 3 rəqəm dəqiqliyi ilə S sahəsi.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3 90
Çıxış verilənləri #1
8.485