e-olymp
Məsələlər

Mötərizələr ardıcıllığı

Mötərizələr ardıcıllığı

Ədədi bir ifadədən bütün ədədləri və işarələri silsək, mötərizələr ardıcıllığı adlanır. Məsələn,

1+(((2+3)+5)+(3+4))((())())

Giriş verilənləri

Açılan və bağlanan mötərizələrdən ibarət, uzunluğu 4000000-u aşmayan sətir verilir.

Çıxış verilənləri

Əgər verilmiş sətir mötərizələr ardıcıllığıdırsa, çıxısa "YES" verin, əks halda isə "NO" (dırnaqsız).

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
((())())
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
(()
Çıxış verilənləri #2
NO