e-olymp
Məsələlər

Sanitar – kəpənək

Sanitar – kəpənək

Məktəblilər evdən məktəbə və əksinə, məktəbdən evə gələrkən konfet yeməyi xoşlayırlar. Lakin, həmişə olduğu kimi, bu xoşlanılan işin də bəzən xoşagəlməz nəticələri olur - uşaqlar konfet kağızlarını tez-tez məktəbin həyətinə atırlar.

prb57

Murzik həmişə məktəb həyətinin səliqəliliyinə nəzarət edirdi və bu işdə ona gözəl şəkillərini çəkdiyi kəpənəklər ehtiram əlaməti olaraq sevinclə kömək edirdilər. Kəpənəklər öz qanadlarından linza kimi istifadə edə bilirdilər, belə ki, onlar qanadlarının fokus məsafəsini dəyişə bilirdilər. Məktəb həyətində X1, Y1 koordinatlı nöqtədə konfet kağızını görən kimi kəpənək konfet kağızının üstünə düşən günəş şüasının istiqamətində olan X2, Y2, Z2 koordinatlı nöqtəyə uçur və öz linza-qanadlarının fokus məsafəsini dəyişərək konfet kağızını yandırır.

Bu zaman kəpənəyin linza-qanadları hansı D optik gücə malik olar?

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə iki ədəd: Konfet kağızının X1, Y1 koordinatları verilir. İkinci sətirdə üç ədəd-konfet kağızını yandırdığı anda kəpənəyin olduğu nöqtənin X2, Y2, Z2 koordinatları verilir.

Bütün giriş verilənləri mütləq qiymətcə 1000-i aşmayan tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd-vergüldən sonra 3 rəqəm dəqiqliyi ilə riyazi qaydada yuvarlaqlaşdırılmış linza-qanadın D optik qüvvəsi.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
10 20
10 20 100
Çıxış verilənləri #1
0.010
Müəllif Анатолий Присяжнюк