e-olymp
Məsələlər

Rənglənmiş damalar

Rənglənmiş damalar

prb59

Damalı kağız vərəqdə təpələri dama xətlərinin kəsişmə nöqtələrində olan N təpəli sınıq xətt çəkilmişdir.Sınıq xəttin kəsdiyi bütün damalar rənglənmişdir( dama o zaman kəsilmiş hesab edilir ki, onun sınıq xətlə heç olmasa bir ortaq nöqtəsi olsun). Əgər koordinat başlanğıcı dama xətlərinin kəsişmə nöqtəsində, oxlar dama xətlərinə paraleldirsə və vahid parça isə bir damanın tərəfinə bərabərdirsə, rənglənmiş damaların sayını hesablayın.

Giriş verilənləri:

Birinci sətirdə sınıq xəttin təpə nöqtələrinin N sayı yerləşir. Sonrakı N sətrin hər birində aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki ədəd - sınıq xəttin hər bir təpə nöqtəsinin koordinatları verilir. Bütün ədədlər mütləq qiymətcə 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri:

Kəsilmiş damaların sayı verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #11
3
2 3
-2 0
1 -2
Çıxış verilənləri #11
18