e-olymp
Məsələlər

Putyovkalar

Putyovkalar

Turist firması həddindən artıq şaxtalar olduğundan dağ xizəyi idman bazasına, artıq istifadə müddəti başlamış n (n < 15) sayda putyovkanı satmağa macal tapmamışdır. Zərəri azaltmaq məqsədilə qərara alındı ki, 1 fevraldan dk (dk ≤ 30) günü qalmış putyovkalar ck (ck ≤ 100) (k = 1..n) nominal dəyərində (üstündə yazılmış qiymətində) – yalnız satış günündən sonra qalan günlər nəzərə alınmaqla satılsın .

Əgər hər gün yalnız bir putyovka satılarsa, bu putyovkalardan ən çoxu nə qədər gəlir reallaşdırmaq olar?

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə qalan putyovkaların sayı - n ədədi verilir. Sonrakı n sətrin hər birində iki ədəd - günlərin sayı dk və günün qiyməti ck verilir.

Çıxış verilənləri

Mənfəətin maksimum cəmi

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #10
4
2 37
3 45
1 46
4 30
Çıxış verilənləri #10
232