e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Ölçüsü məhdudlaşdırılmamış stek

Ölçüsü məhdudlaşdırılmamış stek

stek verilənlər strukturunu reallaşdırın. Elə proqram yazın ki, stekin təsvirini versin və burada verilən bütün metodları reallaşdıraraq stekin işini modelləşdirsin. Proqram ardıcıl əmrləri oxuyur və əmrdən asılı olaraq bu və ya digər əməliyyatı aparır. Hər bir əmrin icrasından sonra proqram bir sətir verməlidir. Proqram üçün mümkün əmrlər:

push n

n ədədini stekə əlavə etmək (n-nin qiyməti əmrdən sonra verilir). Proqram ok verməlidir.

pop

Stekdən sonuncu elementi silmək. Proqram onun qiymətini verməlidir.

back

Proqram sonuncu elementi silmədən verməlidir.

size

Proqram stekdəki elementlərin sayını verməlidir.

clear

Proqram steki təmizləməli və ok verməlidir.

exit

Proqram bye verməli və işini tamamlamalıdır.

backpop əmrləri icra olunmazdan əvvəl proqram stekdə heç olmazsa bir elementin olub olmadığını yoxlamalıdır. Əgər giriş verilənlərində back və ya pop verilərsə və bu zaman stek boş olarsa, onda proqram error sətrini verməlidir.

Giriş verilənləri

Şərtdə şərh olunur. Giriş verilənləri nümunəsinə də baxın.

Çıxış verilənləri

Şərtə verilir. Çıxış verilənləri nümunəsinə də baxın.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB
Giriş verilənləri #1
push 2
push 3
push 5
back
size
pop
size
push 7
pop
clear
size
exit
Çıxış verilənləri #1
ok
ok
ok
5
3
5
2
ok
7
ok
0
bye

Şərh: Stekin ölçüsü əməli yaddaşın mümkün ölçüsü ilə məhdudlaşmalıdır.