e-olymp
Məsələlər

Qəribəlik

Qəribəlik

Bəzi ədədlər tək ədədlərdir. Məsələn, 3 tək ədəddir, çünki, ikiyə bölünmür. İkiyə bölünən ədədlər tək ədəd olmazlar və onlar cüt ədədlər adlanırlar. Daha dəqiq desək, əgər n ədədi, hər-hansı k tam ədədi üçün n = 2k kimi ifadə oluna bilərsə, onda n cüt ədəddir. Məsələn, 6 = 2 * 3 cüt ədəddir.

Bəzi adamlar ədədin tək və ya cüt olmasını qarışıq salırlar. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün İnternetə “ədəd cütdür, ya tək?” sualı ilə axtarış verin. (Axtarışı yerinə yetirməyin! Məsələni həlledin!)

Belə adamlar üçün proqram yazın.

Giriş verilənləri

Girişə verilənlərin sayı n (1n20) verilir. Sonra gələn n sətrin hər birinə bir test x (-10x10) kimi bir ədəd yazılır.

Çıxış verilənləri

Hər x üçün, onun tək və ya cüt olduğunu göstərən 'x is odd', yaxud 'x is even' verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
10
9
-5
Çıxış verilənləri #1
10 is even
9 is odd
-5 is odd
Mənbə 2013 ACM North America - Qualification, Problem A