e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Fenwick Tree

Fenwick Tree

Fenwick tree is a data structure effectively supporting prefix sum queries.

For a number t denote as h(t) maximal k such that t is divisible by 2k. For example, h(24) = 3, h(5) = 0. Let l(t) = 2h(t), for example, l(24) = 8, l(5) = 1.

Consider array a[1], a[2], ..., a[n] of integer numbers. Fenwick tree for this array is the array b[1], b[2], ..., b[n] such that

prb6233.

So

b[1] = a[1],

b[2] = a[1] + a[2],

b[3] = a[3],

b[4] = a[1] + a[2] + a[3] + a[4],

b[5] = a[5],

b[6] = a[5] + a[6],

...

For example, the Fenwick tree for the array

a = (3, -1, 4, 1,-5, 9)

is the array

b = (3, 2, 4, 7,-5, 4).

Let us call an array self-fenwick if it coincides with its Fenwick tree. For example, the array above is not self-fenwick, but the array a = (0,-1, 1, 1, 0, 9) is self-fenwick.

You are given an array a. You are allowed to change values of some elements without changing their order to get a new array a' which must be self-fenwick. Find the way to do it by changing as few elements as possible.

Input

The first line of the input file contains n — the number of elements in the array (1n100000). The second line contains n integer numbers — the elements of the array. The elements do not exceed 109 by their absolute values.

Output

Output n numbers — the elements of the array a'. If there are several solutions, output any one.

Zaman məhdudiyyəti 3 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 256 MiB
Giriş verilənləri #1
6
3 -1 4 1 -5 9
Çıxış verilənləri #1
0
-1
1
1
0
9
Mənbə Northern Subregional Programming Contest 2008
Enchanted Mirror
Ground Works