e-olymp
Məsələlər

Konfetlər

Konfetlər

İvanko konfetləri çox sevirdi. Onda konfetlər çoxdur və bunları o xüsusi sandıqçada saxlayır. İvankonun cəmi N konfeti (N cütdür) və S sayda eyni sandıqçası var. Bir sandıqçada N/2 –dən çox olmayan sayda konfet yerləşir. İvanko üçün maraqlıdır: neçə üsulla konfetləri sandıqçalara bölə bilər... Bu sualın cavabını tapmaqda ona kömək edin.

Diqqət verin ki, bütün konfetlər eynidir, ona görə də yalnız hər sandıqçadakı konfetlərin sayı əhəmiyyət kəsb edir. Başqa sözlə, konfetlərin sandıqçalar üzrə iki bölünmə üsulu fərqli sayılır o vaxt ki, heç olmasa sandıqçaların birindəki konfetlərin sayı birinci bölünmədə digər bölünmədəki (həmin sandıqçada) konfetlərin sayından fərqlidir.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə iki N S ədədləri verilir. 2 ≤ N ≤ 1000 konfetlərin sayı, 2 ≤ S ≤ 1000 sandıqçaların sayı.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd - konfetlərin sandıqçalara qablaşdırılmasının müxtəlif mümkün üsullarının sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
4 3
Çıxış verilənləri #1
6