e-olymp
Məsələlər

Anfisanın yeni yeməyi - 2

Anfisanın yeni yeməyi - 2

“Anfisa üçün pendir” adlı məsələdə pendir dilimlənərkən sahibində tərəfləri müxtəlif tam uzunluqlu düzbucaqlı paralelepiped şəkilli pendir tikələri qalmışdı. Pendirdən Anfisa üçün yeni yemək hazırlayarkən bu tikələri tərəfi 1 olan kublar kimi kəsmək lazım gəldi. Əgər o hər dəfə pendir tikələrini kəsdikdə bir tikəni iki hissəyə ayırarsa, ona verilmiş pendir tikələrini ən az neçə dəfə kəsmək lazım gələcək?

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə pendir tikələrinin tillərinin uzunluğu olan üç a, b, c (1a, b, c2 *109) ədədləri verilir.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd - kəsmələrin ən az sayı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3 4
Çıxış verilənləri #1
23