e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Сумма на матрице

Сумма на матрице

Задана матрица чисел aij, где 1in, 1jm. Для заданных lx, ly, rx, ry найдите

prb684

Входные данные

В первой строке записаны размеры матрицы - n, m (1n, m1000). В следующих n строках записано по m чисел aij (1aij1000), разделенные пробелом. В n + 2 строке записано число q (1q106) - количество запросов. В следующих q строках описаны запросы lxi, lyi, rxi, ryi (1lxirxin, 1lyiryim).

Выходные данные

Выведите q чисел в отдельных строках - ответы на запросы.

Zaman məhdudiyyəti 2 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
2 3 1 5 4
5
1 1 3 3
2 2 3 4
2 3 3 5
3 2 3 4
1 4 2 5
Çıxış verilənləri #1
24
18
16
9
12
Müəllif В.Гольдштейн
Mənbə Зимние сборы в Харькове 2010 День 2