e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

К-мерная частичная сумма

К-мерная частичная сумма

Задана k-мерная таблица чисел ai1,i2,...,ik, где 1ijnj для j от 1 до k. Для заданных l1, ..., lk, r1, ..., rk найдите:

prb692

Входные данные

В первой строке записано число k (1k6).

Во второй строке записаны размеры таблицы - nj (1Πnj106). Далее записано prb692-1 строк по nk чисел, не превосходящих 1000, описывающих таблицу.

В очередной строке записано число q (1q106) - количество запросов. В следующих q строках описаны запросы:

l1, ..., lk, r1, ..., rk (1ljrjnj).

Выходные данные

Выведите q чисел в отдельных строках - ответы на запросы.

Zaman məhdudiyyəti 10 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
3
2 3 5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
2 3 1 5 4
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
2 3 1 5 4
5
1 1 1 1 2 2
1 1 1 2 2 2
1 2 3 2 3 4
1 3 4 2 3 5
1 2 4 2 2 5
Çıxış verilənləri #1
12
24
22
18
6
Müəllif В.Гольдштейн
Mənbə Зимние сборы в Харькове 2010 День 2