e-olymp
Məsələlər

Rum ədədləri

Rum ədədləri

Rum say sistemində yazılmış iki natural AB ədədlərinin cəmini hesablayın. Cavabı da Rum say sistemində yazın.

М = 1000, D = 500, С = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I =1(Bütün ədədlər 2000-ni aşmır).

Giriş verilənləri

Bir sətirdə aralarında “+” işarəsi olan Rum say sistemində verilmiş iki ədəd yazılır.

Çıxış verilənləri

Yeganə bir ədəd -Rum say sistemində verilmiş iki ədədin cəminin həmin sistemdə yazılışı. Rum say sistemində ədədlər latın əlifbasının böyük hərfləri ilə yazılır.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
III+IV
Çıxış verilənləri #1
VII